Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim

Diagnose

Suikerziekte bij de kat ontdekken

Suikerziekte bij de kat ontdekken

Bloedonderzoek en urineonderzoek kat

Suikerziekte bij de kat is een complexe aandoening en ontstaat meestal geleidelijk, gedurende een langere periode. Daardoor worden de eerste, nog subtiele verschijnselen gemakkelijk over het hoofd gezien, vooral bij katten die buiten komen. Vaak is een bloedonderzoek en urineonderzoek bij de kat nodig om de diagnose te kunnen stellen.

Alle verschijnselen van suikerziekte kunnen zich ook voordoen bij andere aandoeningen. Daarom voert de dierenarts naast een lichamelijk onderzoek vaak aanvullend onderzoek uit. Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van suikerziekte, is bloedonderzoek en urineonderzoek bij de kat nodig. Uit het bloedonderzoek en urineonderzoek bij de kat moet blijken of er sprake is van onderstaande verschijnselen. Zo ja, dan is er sprake van suikerziekte bij de kat:

  • Een verhoogde hoeveelheid glucose in het bloed.
  • Een verhoogde hoeveelheid fructosamine in het bloed (de hoeveelheid fructosamine zegt iets over de bloedglucosespiegel in de voorgaande twee weken).
  • Aanwezigheid van glucose in de urine.

 

Andere onderzoeken voor diagnose

Misschien wil de dierenarts meerdere onderzoeken doen, om je kat te controleren op andere aandoeningen. Deze onderliggende aandoeningen kunnen namelijk gevolgen hebben voor de behandeling. Als uit het bloedonderzoek of urineonderzoek bij de kat blijkt dat hij inderdaad suikerziekte heeft, dan hangen de vooruitzichten onder andere af van de leeftijd, mogelijkheid tot stabiliseren van de bloedglucosespiegel en de aanwezigheid van die andere aandoeningen. 

Over de behandeling

Levensverwachting bij suikerziekte